ALGEMENE VOORWAARDEN

Speciale annuleringsvoorwaarden Liberté-aanbieding

U kunt tot 7 (zeven) dagen voor aankomst kosteloos en zonder het overleggen van bewijsstukken annuleren.

Vanaf de 7 e (zevende) dag voor aankomst tot en met de dag van aankomst kun u alleen kosteloos annuleren in een van de hieronder opgesomde erkende COVID-19-gerelateerde uitzonderingsgevallen en door het overleggen van de juiste bijbehorende bewijsstukken.

ALS ERKENDE COVID-19-UITZONDERINGEN GELDEN UITSLUITEND DE VOLGENDE GEVALLEN:
 • Sluiting van onze vestiging
 • Sluiting van de grenzen van het land van uw vakantiebestemming
 • Sluiting van de grenzen van het land vanwaar u van vertrekt
 • Verplichte isolementsmaatregelen bij aankomst in het land van uw vakantiebestemming (bijvoorbeeld 14 dagen quarantaine)
 • Verplichte isolementsmaatregelen en coronatest bij aankomst in uw verblijfs- of thuisland (bijvoorbeeld 14 dagen (zelf)isolatie)
 • Landelijke lockdown in uw vakantiebestemming
 • Lokale lockdown in de plaats waar u verblijft
 • Reisverbod (ter land, ter zee en in de lucht) waardoor u niet voor vakantiedoeleinden naar onze vestiging kunt komen
 • Positieve coronatest

U moet een door een overheidsinstantie of medische instantie verstrekt bewijs overleggen, voor uzelf en voor alle voor het vakantieverblijf ingeschreven reisgenoten.

Echter, minderjarigen en mensen die begeleiding nodig hebben, mogen worden toegevoegd op het bewijsstuk van hun begeleider (bijvoorbeeld: ouder, leraar, etc.).

 

GEVALLEN DIE NIET BESCHOUWD WORDEN ALS ERKENDE COVID-19-UITZONDERINGEN ZIJN MET NAME:
 • Het naleven van een avondklok op het terrein of een deel van het terrein van uw vakantieverblijf binnen onze vestiging
 • Het van toepassing zijn van hygiënemaatregelen die gebruikelijk zijn voor bepaalde etablissementen of binnen onze vestiging
 • Het verplicht ondergaan van een coronatest voor of tijdens aankomst in het land van uw vakantiebestemming
 • Iedere beperking die niet genoemd is als bovengenoemde erkende COVID-19-uitzonderingsgevallen

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Om gebruik te kunnen maken van de diensten aangeboden door RIVES D’ARC vragen wij u om onderstaande voorwaarden aandachtig door te lezen.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de reserveringsperiode die

loopt van 4 april tot 20 september 2020. Deze voorwaarden zijn geldig vanaf het moment dat de opdracht gegeven wordt.
Het boeken van een overnachting impliceert volledige instemming zonder enig voorbehoud met onze algemene voorwaarden.
De klant erkent en verklaart de bevoegdheid te hebben om de in de onderhavige voorwaarden gedefinieerde en door RIVES D’ARC aangeboden diensten af te sluiten en te verwerven. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de onderhavige
voorwaarden. De actuele voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast en/of
aangevuld door RIVES D’ARC. Als dit zich voordoet is de nieuwe versie automatisch geldig voor alle klanten die hierover geïnformeerd zullen worden door middel van; publicatie op de website www.rivesdarc.com. De koper erkent volledig op de hoogte;te zijn van het feit dat voor zijn instemming met de inhoud van de huidige algemene;voorwaarden geen handgeschreven of elektronische handtekening van dit document nodig is.

ADMINISTRATIEVE GEGEVENS

 RIVES D’ARC - Route des Gorges 07150 Vallon-Pont-d’Arc, France
www.rivesdarc.com - contact@rivesdarc.com

 Tel: +33 4 75 88 00 48

SLUITEN VAN EEN BINDENDE OVEREENKOMST

 De klant kan ons aanbod online of via onze brochure raadplegen of ontvangt in het vakantiepark, telefonisch of langs elektronische weg, toelichting over onze diensten van de reserveringsmedewerkers. De klant bepaalt op het moment van reserveren welke diensten hij afneemt.

 De klant erkent kennis genomen te hebben van de aard van de diensten, de plek waar hij gereserveerd heeft, de reserveringsvoorwaarden en alle kenmerken van verblijf en accommodatie. Hij erkent alle benodigde informatie aangevraagd en ontvangen te hebben om weloverwogen een reservering te kunnen plaatsen.
 De klant is zelf verantwoordelijk voor zijn reserveringskeuze. RIVES D’ARC kan niet verantwoordelijk worden gesteld als deze niet aan zijn wensen voldoet.
 De reservering wordt geacht te zijn aanvaard door de klant aan het einde van het boekingsproces. Het boekingsproces wordt voltooid op het moment dat de aanbetaling van 30% wordt geïncasseerd.
 De reservering gaat alleen van kracht met het akkoord van het vakantiepark, na ontvangst van de aanbetaling en na ontvangst van het volledig ingevulde en ondertekende reserveringsovereenkomst, of na erkenning van de algemene verkoopvoorwaarden bij een online reservering.
 Reserveringen zijn alleen bindend voor RIVES D’ARC als RIVES D’ARC ze geaccepteerd heeft. RIVES D’ARC is vrij om de al gedane reservering te accepteren of te weigeren, al naar gelang van de beschikbaarheid, of afhankelijk van
omstandigheden van uiteenlopende aard die de uitvoering van de gedane reservering kunnen bemoeilijken.
RIVES D’ARC biedt familievakanties in de traditionele zin, en de accommodatie is hierop afgestemd. Daarom behoudt RIVES D’ARC zich het recht voor om elke reservering die in strijd is met een redelijk gebruik uitsluitend voor “toeristische”
doeleinden te weigeren. De klant gebruikt het niet als zijn vaste woon en verblijfplaats en zal er geen enkele beroepswerkzaamheden verrichten.

 De reservering van een vakantieverblijf is strikt persoonlijk. U kunt onder geen beding onderhuren noch van uw reservering afzien zonder een voorafgaand akkoord van het vakantiepark.
 Minderjarigen moeten in begeleiding zijn van hun ouders of wettelijke voogden.

 Alle huuraccommodaties zijn volledig uitgerust. Het basistarief is voor 1 tot 6 personen, afhankelijk van het model.
 RIVES D’ARC behoudt zich het recht voor om groepen of families te weigeren die de maximaal toegestane capaciteit van een model overschrijden ofwel het bedrag voor het verblijf te verhogen.
 Het is mogelijk om een specifiek chaletnummer te reserveren tegen betaling van een supplement van 10% over het hele huurbedrag (afhankelijk van beschikbaarheid).

TARIEVEN EN TOERISTENBELASTING

 U kunt de prijstabel voor alle periodes, accommodaties en gerelateerde diensten raadplegen op onze website en in onze brochure.

 Onze tarieven zijn afhankelijk van het accommodatietype en model en zijn weergegeven in euro's. RIVES D’ARC kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor wisselkoerswijzigingen.
 De aangegeven prijzen zijn geldig voor het seizoen 2020. Ze komen overeen met één nacht en zijn weergegeven in euro’s, inclusief alle belastingen.

 De toeristenbelasting van € 0,66 per nacht en per persoon van 18 jaar en ouder is
niet inbegrepen in de totale prijs van het verblijf. Bij online reservering wordt dit bedrag getoond bij de reserveringsgegevens.
 Onze tarieven zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van verhoging van de belastingen die geheven worden op onze verblijven.
 De prijzen zijn dynamisch en veranderen naar gelang het seizoen waardoor de klant de mogelijkheid krijgt om te profiteren van de laagste prijs op de dag van reserveren.
 De getoonde “vanaf-prijs”, is het laagste tarief gedurende de gehele openingsperiode van het vakantiepark.

 

Dit tarief zal verhoogd worden op basis van een combinatie van twee criteria:

 • Afhankelijk van de periode waarin geboekt wordt en de bezettingsgraad van het park, wordt een dynamische vermenigvuldigingscoëfficiënt toegepast;
 • Vroeg boeken levert een bonus op, die de prijs niet lager kan maken dan het referentietarief (getoonde “vanaf-prijs”).

Vanwege bovenstaande en de actieve rol van de klant in de totstandkoming van de prijs voor zijn verblijf die afhankelijk is van het tijdstip van boeken, kan RIVES D’ARC in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een prijsverschil tussen twee verblijven gereserveerd voor dezelfde periode.

 Kortingen - speciale aanbiedingen. Als u recht hebt op een korting in het kader van een promotionele actie, moet u hier
gebruik van maken op het moment van boeken. Speciale aanbiedingen zijn onderworpen aan bepaalde voorwaarden, in het bijzonder beschikbaarheid. Bovendien kunnen kortingen of speciale aanbiedingen niet met

elkaar gecombineerd worden. Nadat de bevestiging of de factuur is gegenereerd, kan de klant geen enkele aanspraak meer maken op korting. 

BETALINGSVOORWAARDEN

 Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor aankomst plaatsvinden wordt een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag gevraagd, op het moment van reserveren. Het restbedrag dient uiterlijk 30 dagen voor aankomst voldaan te zijn. 

 Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor aankomst plaatsvinden, dient het totaalbedrag betaald te worden bij reservering.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

 Wij accepteren cheques, vakantiecheques, kredietkaarten (Visa of MasterCard/Eurocard) en bankoverschrijvingen:
ONZE BANKGEGEVENS
Bankcode: 10096 Kantoorcode: 18574
Rekeningnummer: 00027199701
 RIB: 51 Adres: CIC VAR (ENT) 48 Bd de Strasbourg 83000 Toulon
 IBAN: FR76 1009 6185 7400 02719970151
 BIC: CMCIFRPP LES RIVES D'ARC PRACOUTIEL 07150 VALLON PONT D'ARC

 

Belangrijk: vergeet niet bij uw bankoverschrijving reserveringsnummer of -naam te vermelden! 

Let op: wanneer u met vakantiecheques betaalt, kunnen we u geen wisselgeld teruggeven.

ANNULEREN EN WIJZIGEN 

1. WIJZIGING VAN UW RESERVERING
 Uw reservering kan kosteloos gewijzigd worden onder voorbehoud van beschikbaarheid bij RIVES D’ARC.
 Bij uitblijven van een mededeling van uw kant om een vertraging van uw aankomst door te geven, kan de accommodatie opnieuw vrijgeven worden voor de verkoop 24 uur na de aankomstdatum vermeld op het contract. Als gevolg hiervan verliest u het recht op uw reservering evenals de reeds voldane betaling.
2. NIET GEBRUIKTE DIENSTEN
Elk van uw kant onderbroken of verkort verblijf (verlate aankomst, vervroegd vertrek) in een huuraccommodatie geeft geen enkel recht op terugbetaling.
3. ANNULERING DOOR RIVES D’ARC
In geval van annulering door RIVES D’ARC, met uitzondering van overmacht, zal het totale verblijf terugbetaald worden. Deze annulering geeft echter geen recht op het uitkeren van schadevergoeding.

4. ANNULERING DOOR DE KLANT
In geval van annulering, vragen wij u om ons zo snel mogelijk schriftelijk te informeren, per e-mail of fax, bevestigd per aangetekende brief met opgaaf van reden.

TERUGGAAF ZONDER ANNULERINGSKOSTEN

Wij garanderen u de teruggaaf van alle gedane betalingen (verminderd met €15 administratiekosten), zonder annuleringskosten, tot één dag voor uw aankomst als de annulering plaatsvindt om de volgende ernstige redenen:
 a) Ziekte, ongeval, overlijden van de reserverende persoon, van zijn partner, zijn
(groot)ouders of zijn (klein)kinderen.
 b) Ontslag om economische redenen van de reserverende persoon of zijn partner.

TERUGGAAF MET ANNULERINGSKOSTEN

Als de annulering gebeurt om een andere reden dan hierboven vermeld, ten laatste 30 dagen vóór de aankomstdatum, dan wordt 30% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten. Als de annulering gebeurt tussen 30 en 15 dagen
vóór de aankomstdatum, dan wordt 50% van de verblijfskosten ingehouden als annuleringskosten.
GEEN TERUGGAAF
Indien de annulering plaatsvindt om een niet hierboven vermelde reden, en minder dan 15 dagen voor aankomst, zal er geen enkele teruggaaf van de al voldane betalingen plaatsvinden.
FORCE MAJEURE
RIVES D’ARC is niet aansprakelijk als de verplichtingen ten opzichte van de klant niet nagekomen worden ten gevolge van force majeure. Onder force majeure wordt hier ongelukkig toeval of overmacht verstaan volgens de gebruikelijk definitie in de jurisprudentie van de Franse rechtbanken.
HERROEPINGSRECHT IS NIET VAN TOEPASSING
Volgens artikel L.221-28 12° van de Franse Consumentenwet is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verstrekking van niet-residentiële accommodatie, goederenvervoer, autoverhuur, horeca of recreatie-gerelateerde diensten indien het
aanbod voorziet in een specifieke datum of periode van uitvoering.

UW VERBLIJF

1. AANKOMST
 Huuraccommodaties: afhankelijk van het vakantiepark en de periodes, variëren de aankomstdagen (zie bijzondere voorwaarden per vakantiepark). Op de dag van aankomst bij RIVES D’ARC zijn de accommodaties vanaf 16.00 uur beschikbaar.
Echter, in geval van vroege aankomst en naar beschikbaarheid, zal alles in het werk worden gesteld om de wachttijd zo kort mogelijk te houden.

 Bij aankomst wordt een borgsom van €200 aan de huurder gevraagd. Deze borgsom wordt op de dag van vertrek terugbetaald aan de huurder, na een volledige (inventaris)controle van de accommodatie. De directie behoud zich het recht voor om
de gehele of een gedeelte van de borgsom in te houden in geval van in gebreke blijven met betrekking tot de hygiëne en/of het anderszins niet in goede staat achterlaten van het gehuurde materieel. Indien het vertrek plaatsvindt buiten de
openingstijden van de receptie, wordt de accommodatie later gecontroleerd en de borgsom per post teruggestuurd.

2. TIJDENS UW VERBLIJF
 Het is aan de huurder om zich te verzekeren: het vakantiepark aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid in geval van diefstal, brand, slechte weersomstandigheden etc. en ongevallen die onder de wettelijke aansprakelijkheid van de huurder vallen.
 RIVES D’ARC aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot kostbaarheden en andere persoonlijke eigendommen van de huurder.
 Toegang tot de verschillende faciliteiten van RIVES D’ARC  (met name zwembaden, parkeerplaats en speelplaats) is volledig op eigen risico van de gebruikers. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Het is niet toegestaan om gewelddadige spelletjes te organiseren op het terrein van RIVES D’ARC.
 Iedere klant moet zich houden aan de voorschriften van het reglement. Iedere huurder is verantwoordelijk voor hinder en overlast veroorzaakt door de personen die bij hem verblijven of op bezoek zijn.

3. VERTREK
 Op de in uw huurovereenkomst aangegeven vertrekdatum dient u de huuraccommodatie vóór 10.00 uur ‘s morgens te verlaten.
 De accommodatie dient schoon achtergelaten te worden en de inventaris kan gecontroleerd worden. Elk kapot of beschadigd voorwerp evenals de benodigde reparaties kunnen bij de huurder in rekening worden gebracht.

 De borgsom zal bij vertrek worden terugbetaald met aftrek van inhouding voor schadevergoeding, op basis van als betalingsbewijs voorgelegde rekeningen, voor eventuele geconstateerde schade. De inhouding van de borgsom sluit niet uit dat er een extra vergoeding vereist kan worden indien de schade groter is dan de waarde van de borgsom.
 Indien uw accommodatie niet schoon wordt achter gelaten op de dag van vertrek zullen de kosten van een eindschoonmaak bij in rekening worden gebracht (€75/eindschoonmaak).
 Voor elk verlaat vertrek kan een extra nacht in rekening worden gebracht tegen de gelden tarieven.

HUISDIEREN

Huisdieren zijn toegestaan tegen bijbetaling van €5/dag. De huisdieren dienen aangelijnd en onder voortdurend toezicht gehouden te worden door hun eigenaar gedurende het gehele verblijf. Bij het niet respecteren van hygiëne- en veiligheidsvoorschriften kan dit leiden tot uitwijzen van de eigenaar van het dier. Hondenpoepzakjes staan gratis ter beschikking bij de receptie. Het departementaal bestuur heeft een algemeen verbod uitgevaardigd voor de aanwezigheid van huisdieren op het strand. Het Europees dierenpaspoort (inentingsboekje) voor uw hond of kat dient in orde te zijn. De toegang van honden van de eerste categorie (aanvals- en waakhonden) is ten strengste verboden in het openbaar vervoer, openbare ruimtes met uitzondering van de openbare weg en gebouwen die toegankelijk zijn voor het publiek. Honden van de tweede categorie (waak- of verdedigingshonden) moeten gemuilkorfd zijn en aan de lijn gehouden worden door een volwassene. 

KLACHTEN

Onze klanten kunnen gebruik maken van een klachtenprocedure om uiting te geven aan eventuele ontevredenheid over de gang van zaken tijdens hun verblijf. De klant kan zijn klacht schriftelijk indienen (RIVES D’ARC - Route des Gorges, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, Frankrijk), per e-mail (contact@rivesdarc.com) of door middel van het inleveren van de tevredenheidsenquête aan het eind van zijn verblijf. Tijdens het verblijf zijn onze receptieteams van 8.00 tot 20.00 uur beschikbaar om klachten in behandeling te nemen. Klachten kunnen betrekking hebben op een accommodatie die niet conform de reservering is of op de dienstverlening die niet aan de
verwachtingen van de klant voldoet. De directie zal alle schriftelijke klachten op een gepaste manier beantwoorden mits ze niet anoniem zijn. Indien de klant een vergoeding verwacht naar aanleiding van zijn klacht, moet deze binnen een maand
na het verblijf verzonden worden per aangetekende brief met ontvangstbewijs gericht aan de manager van het vakantiepark. Deze claim betreft een eventuele non-conformiteit van de dienstverlening met betrekking tot de contractuele verplichtingen.

BEMIDDELING BIJ CONSUMENTENGESCHILLEN

Overeenkomstig de bepaling van de Franse Consumentenwet aangaande de bemiddeling bij consumentengeschillen, heeft de klant het recht op gratis gebruik van de bemiddelingsservice aangeboden door RIVES D'ARC. De derhalve voorgestelde mediator consumentenrecht is MEDICYS.
Deze bemiddelingsinstantie is bereikbaar via :

 • de website www.medicys.fr;
 • of per post: MEDICYS - Centre de médiation et règlement amiable des huissiers de justice

73 Boulevard de Clichy, 75009 Parijs, Frankrijk

 

TOEPASBAAR RECHT EN TAAL

Deze voorwaarden zijn onderworpen aan het Franse recht. Daarom erkennen de klant en RIVES D'ARC uitdrukkelijk dat hun relatie onderworpen is aan het Franse recht. De toepasselijke taal is het Frans, zelfs bij gebruik van een vertaling. Dit betekent dat de Franse tekst doorslaggevend is, met name bij de toepassing, uitvoering en interpretatie van deze voorwaarden.

GEVOLGEN VAN ONGELDIGHEID OF ANNULERING VAN EEN ARTIKEL VOOR ANDERE BEPALINGEN

Annulering of ongeldigheid van artikelen of bepalingen in deze voorwaarden doet geen afbreuk aan andere bepalingen in deze voorwaarden. 

GESCHILLEN

De klant en RIVES D’ARC erkennen uitdrukkelijk dat hun relaties onderworpen zijn aan het Franse recht. Bij geschillen worden de bevoegdheden toegekend aan de rechtbank waaronder de vestigingsplaats van het vakantiedorp ressorteert.
Eventuele claims met betrekking tot non-conformiteit van de dienstverlening met betrekking tot de contractuele verplichtingen moeten schriftelijk ingediend worden (per aangetekende brief met ontvangstbewijs) geadresseerd aan de manager van het desbetreffende vakantiepark. 

AANSPRAKELIJKHEID RIVES D'ARC

De klant erkent uitdrukkelijk dat RIVES D’ARC niet aansprakelijk gehouden kan worden voor partners of derden en de door hen verspreide foutieve informatie in de catalogus of op de website van RIVES D’ARC met betrekking tot de vakantiedorpen, met name foto’s en beschrijvingen, activiteiten, recreatiemogelijkheden, services en openingsdagen. De foto’s en teksten gebruikt in de catalogus of op de websites van RIVES D’ARC zijn niet juridisch bindend. Zij zijn louter indicatief van aard. Het kan voorkomen dat bepaalde activiteiten en voorzieningen die aangeboden en beschreven worden op de website of in de catalogus afgelast of niet in bedrijf zijn, met name vanwege weersomstandigheden of door force majeure zoals gedefinieerd

door de Franse rechtbanken. Overeenkomstig de bepalingen in artikel L212-1 van het Franse consumentenwetboek, zet RIVES D’ARC zich in om zijn diensten aan te bieden volgens de geldende voorschriften.

REGISTRATIEFORMULIEREN VOOR DE POLITIE

Op grond van artikel R611-42 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), zijn de uitbaters van kampeerterreinen, caravanstandplaatsen en andere terreinen verplicht om buitenlanders bij aankomst een registratieformulier van de politie te laten invullen en ondertekenen. Het model daarvan is bepaald door het gezamenlijke besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, de minister voor immigratie en de minister voor toerisme. De persoonlijke gegevens die hierbij worden verzameld, zijn met name:


 1. De familienaam en voornamen
 2. De geboortedatum en -plaats

 3. De nationaliteit
 4. De vaste woonplaats van de buitenlander
 5. Het mobiele telefoonnummer en e-mailadres van de buitenlander
 6. De aankomstdatum in het etablissement en de voorziene vertrekdatum
 Kinderen jonger dan 15 jaar mogen vermeld staan op het registratieformulier van de volwassene die hen vergezelt.

VRIJWILLIG INGESTUURDE DIGITALE INHOUD 

Foto's, video's, luchtopnamen en elke andere digitale inhoud die door de klant, de potentiële klant, de gebruiker van de dienst en meer algemeen elke persoon die al dan niet klant is van ons bedrijf, via welk kanaal dan ook (e-mail, sms, WhatsApp, sociale netwerken) worden verstuurd naar ons bedrijf, naar één van onze werknemers of welke van onze vertegenwoordigers dan ook, kunnen worden gebruikt voor reproductie, verspreiding en meer algemeen worden gebruikt op alle
materiële en immateriële dragers voor marketing-gerelateerde, commerciële, promotionele en informatieve doeleinden.

In geval u bezwaar maakt tegen een dergelijk gebruik, verzoeken wij u ons dit vóór het insturen te laten weten. Dit dient u schriftelijk te doen via het volgende e-mailadres: : contact@rivesdarc.com of per post naar: RIVES D’ARC - Route des Gorges, 07150 Vallon-Pont-d’Arc, Frankrijk

BESCHERMING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

1. Context en informatie
RIVES D’ARC verwerkt persoonsgegevens. Deze verwerking vindt plaats conform de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en de Franse wet op de persoonsgegevens (Loi Informatique et Liberté).
De verzamelde persoonsgegevens variëren afhankelijk van de manier waarop de diensten worden gebruikt. Persoonsgegevens die door ons worden verzameld of bewaard, worden direct door de betrokken persoon aan ons verstrekt en/of verzameld op basis van activiteiten op de website en het gebruik van diensten. Persoonsgegevens kunnen in het bijzonder worden verzameld in de volgende situaties:

 • bij reservering van uw verblijf
 • bij deelname aan een tevredenheidsonderzoek
 • bij een klacht
 • bij navigatie op onze website RIVES D’ARC kan uw persoonsgegevens in het bijzonder verstrekken en overdragen aan:

enquêtebureaus, marketingbureaus, touroperators, reisbureaus en, meer algemeen, aan commerciële partners (met name de marketingafdeling waar RIVES D’ARC gebruik van maken) en elke andere eventuele verwerker.

Verwerkers zijn gehouden aan naleving van de AVG en de Franse wet op de persoonsgegevens.
Bij gegevensoverdracht naar landen buiten de EU ziet het bedrijf erop toe dat door de ontvanger een afdoende beschermingsniveau wordt gewaarborgd.

 

 

2. Doel van de verwerking:
We verwerken persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van RIVES D’ARC bij het nastreven van de volgende doelen:
- Verwerking van reserveringsaanvragen
- Opvolging van dossiers en klantverzoeken
- Uitvoering en opvolging van de verstrekking van accommodatie en aanverwante of aanvullende diensten
- Beheer van de commerciële relatie met de klant om onze diensten en ons aanbod aan de klant te verbeteren, te optimaliseren en te personaliseren
- Reclame

- Beheer van de relatie met klanten en potentiële klanten
- Klantenbinding
- Marketing (bijvoorbeeld voor afstemming van ons aanbod op klanten)

- Tevredenheidsonderzoeken Verzamelde persoonsgegevens dienen correct en up-to-date te zijn. Met het oog hierop zal RIVES D’ARC deze gegevens aanpassen of verwijderen naar aanleiding van elke wijziging waarvan het bedrijf kennis heeft. Ook verwerken we persoonsgegevens op grond van wettelijke verplichtingen bij het nastreven van de volgende doelen:
- Boekhouding en facturering
- De strijd tegen het witwassen van geld, de financiering van terrorisme en corruptie,
- Naleving van artikel R611-42 van het Franse wetboek betreffende het binnenkomen en het verblijf van vreemdelingen en betreffende het asielrecht (CESEDA), dat bedrijven verplicht om “bij aankomst van buitenlandse gasten een individueel registratieformulier voor de politie in te vullen of door de buitenlander te laten invullen en ondertekenen”.

3. Bewaring:
Verzamelde gegevens worden bewaard zo lang dit noodzakelijk is voor de activiteiten waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met geldende regelgeving.

REGISTRATIEFORMULIER VOOR BUITENLANDSE GASTEN

Het ‘fiche individuelle de police’ (registratieformulier voor buitenlandse gasten) wordt zes maanden bewaard en bij een verzoek daartoe beschikbaar gesteld aan de politie en gendarmerie.

GEGEVENS VERZAMELD VOOR BEHEER VAN KLANTEN EN POTENTIËLE KLANTEN: 
Persoonsgegevens van klanten kunnen voor reclamedoeleinden worden bewaard voor de duur van drie jaar, ingaande bij beëindiging van de commerciële relatie. Persoonsgegevens van potentiële klanten/niet-klanten kunnen worden bewaard
voor de duur van drie jaar, ingaande op het moment van verzameling of het laatste contact met de potentiële klant. Na deze termijn van drie jaar kunnen wij opnieuw contact met u opnemen om te vragen of u nog commerciële communicatie van ons wenst te ontvangen.

IDENTITEITSBEWIJZEN:
Bij uitoefening van het recht op inzage of rectificatie mogen gegevens van identiteitsbewijzen worden bewaard gedurende de termijn bepaald in artikel 9 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde één jaar. Bij uitoefening van het recht van bezwaar mogen deze gegevens worden gearchiveerd gedurende de verjaringstermijn bepaald in artikel 8 van het Franse wetboek van strafvordering, zijnde zes jaar.

LIJSTEN VAN BEZWAAR TEGEN HET ONTVANGEN VAN RECLAME:
Informatie die wij nodig hebben om rekening te kunnen houden met uw recht van
bezwaar, wordt maximaal drie jaar bewaard, met ingang van het moment waarop het
recht van bezwaar wordt uitgeoefend.

BEZOEKERSSTATISTIEKEN: 
Informatie die op het apparaat van gebruikers wordt opgeslagen en elk ander element
dat wordt gebruikt ter identificatie van gebruikers en dat traceerbaarheid of het
herhaaldelijk bezoek van de gebruikers mogelijk maakt, wordt maximaal 13 maanden
bewaard.

 

4. Uw rechten ten aanzien van persoonsgegevens:
Volgens de wet hebt u de volgende rechten als het gaat om uw persoonsgegevens:
- Recht op inzage in persoonsgegevens
- Recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens
- Recht op stopzetting of beperking van de verwerking
- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking
- Recht om uw toestemming in te trekken,
- Recht om bezwaar te maken tegen het ontvangen van reclame in de toekomst,
- Recht op dataportabiliteit van persoonsgegevens in gevallen waarin dit technisch mogelijk is
- Recht om te bepalen wat er met uw persoonsgegevens gebeurt na uw overlijden
- Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit (in Frankrijk is dit de CNIL)

5. Uitoefening van uw rechten:
U kunt deze rechten uitoefenen bij de verantwoordelijke voor gegevensverwerking:
- door middel van een ondertekende brief met kopie van uw identiteitsbewijs naar het volgende adres: contact@rivesdarc.com of per post naar het volgende adres: RIVES D’ARC - Route des Gorges, 07150 Vallon-Pont-D’arc, Frankrijk.

Bij elk verzoek dient een kopie van een identiteitsbewijs met handtekening te worden meegestuurd.

6. Terminologie uit de Algemene verordening gegevensbescherming:
- Definitie van ‘persoonsgegevens’:  “Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan
de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of  meer elementen die
kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”
- Definitie van ‘verwerking’: “Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.”

SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR ONLINE RESERVEREN

1 - TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN OVER DE VOORWAARDEN VOOR ONLINE RESERVEREN 

Zoals eerder aangegeven heeft de klant de mogelijkheid om zijn verblijf online te reserveren via de website www.rivesdarc.com. Onverminderd de toepassing van rechtswege van de voorgaande bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden bij elke reservering in welke vorm dan ook, worden hier de technische voorwaarden voor online reserveren verduidelijkt. De klant kiest zijn internetreservering op basis van beschikbaarheid en geldende tarieven. De klant kan tevens bepaalde optionele diensten kiezen. Deze online reservering verloopt via diverse stappen, zodat de klant kan nagaan of het gekozen verblijf aan zijn wensen voldoet en hij op zijn reservering kan terugkomen vóór hij deze definitief bevestigt. De reservering van het verblijf bij RIVES D’ARC wordt pas geldig geregistreerd op de site als de klant duidelijk is geïdentificeerd door in te loggen of een gebruikersaccount aan te maken. Via de definitieve bevestiging van de reservering kan de klant controleren of deze volledig voldoet en gaat hij akkoord met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden voordat hij overgaat tot de beveiligde betaling van de gevraagde aanbetaling van 30% bij reservering langer dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf en aanbetaling van het totale bedrag bij reservering korter dan 30 dagen voor aanvang van het verblijf. Na het doorlopen van deze stappen bevestigt RIVES D’ARC de geregistreerde
reservering via e-mail, waarin ook de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden nog eens worden vermeld. De reservering wordt als definitief beschouwd zodra de klant de e-mail van RIVES D’ARC met de bevestiging van de reservering heeft ontvangen. Deze bevestiging geldt als datum van afsluiting van het verkoopcontract en datum van aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

 

2 - ONLINE BETALING EN BEVEILIGING VAN TRANSACTIES 
We wijzen er nogmaals op:
- dat er een eerste afschrijving ter hoogte van 30% van het bedrag van uw reservering plaatsvindt bij de online reservering van uw verblijf.

- dat het restbedrag voor uw verblijf 30 dagen voor aankomst automatisch van dezelfde kredietkaart gedebiteerd zal worden. De betaling gebeurt online via een bankpas (uitsluitend Visa en MasterCard) en via beveiligde betaling via Pay Box.
Alle nodige middelen worden aangewend om de vertrouwelijkheid en veiligheid van via het internet overgedragen gegevens te waarborgen. Om die reden maakt de website gebruik van de beveiligde betalingsmodule SSL (Secure Socket Layer), zodat de overgedragen gegevens met software worden versleuteld en geen enkele andere partij er kennis van kan nemen.